'

Thi tìm hiểu Pháp luật

 

I. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Các cá nhân, tập thể tham gia Cuộc thi đạt giải thưởng được trao giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng.

1. Giải tập thể: Dành cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ người tham gia nhiều nhất, có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền cho Cuộc thi, có nhiều cá nhân đạt giải cao gồm:

- 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng

- 01 giải Nhì: 3.000.000 đồng

- 02 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng

2. Giải cá nhân, gồm:

- 01 Giải nhất: 3.000.000 đồng

- 02 Giải nhì, mỗi giải: 2.000.000 đồng

- 03 Giải ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng

- 10 Giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng

II. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI

1. Thời gian công bố kết quả: Từ sau 5 đến 10 ngày của đợt thi đó.

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trước khi tiến hành trao giải thưởng. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành ngay.

2. Thời gian trao giải Cuộc thi: Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2024.