'

Thi tìm hiểu Pháp luật

THỐNG KÊ

 

15927

Tổng số lượt tham gia

TOP TỔ CHỨC

ĐĂNG KÝ
 • 1
  3072 thí sinh
  Thành phố Hải Dương
 • 2
  3046 thí sinh
  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
 • 3
  1556 thí sinh
  Huyện Kim Thành
 • 4
  1379 thí sinh
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
 • 5
  1161 thí sinh
  Huyện Ninh Giang
 • 6
  1021 thí sinh
  Huyện Thanh Miện
 • 7
  887 thí sinh
  Thành phố Chí Linh
 • 8
  704 thí sinh
  Thị xã Kinh Môn
 • 9
  554 thí sinh
  Công an tỉnh Hải Dương
 • 10
  430 thí sinh
  Huyện Gia Lộc
THAM GIA

THÍ SINH VỪA THAM GIA

 • 1
  Giàng A THĂM
  Đăng ký lúc 20:26:27 21/05/2022
 • 2
  Mĩ nữ ume Lisa
  Đăng ký lúc 20:24:20 21/05/2022
 • 3
  Nguyễn Thị Hải Yến
  Đăng ký lúc 20:21:22 21/05/2022
 • 4
  Nguyễn Thị Hải Yến
  Đăng ký lúc 20:21:22 21/05/2022
 • 5
  Nguyễn Thị hà
  Đăng ký lúc 20:21:21 21/05/2022
 • 6
  Bùi Công Vinh
  Đăng ký lúc 20:19:09 21/05/2022
 • 7
  Nguyễn Hải Nguyên
  Đăng ký lúc 20:15:52 21/05/2022
 • 8
  Nguyễn Tiến Quân
  Đăng ký lúc 20:14:54 21/05/2022
 • 9
  Nguyễn Thị Huyền
  Đăng ký lúc 20:14:26 21/05/2022
 • 10
  Đinh Văn Mạnh
  Đăng ký lúc 20:12:31 21/05/2022