'

Thi tìm hiểu Pháp luật

THỐNG KÊ

 

12054

Tổng số lượt tham gia

TOP TỔ CHỨC

ĐĂNG KÝ
 • 1
  1270 thí sinh
  Huyện Kim Thành
 • 2
  830 thí sinh
  Thành phố Hải Dương
 • 3
  724 thí sinh
  Huyện Thanh Hà
 • 4
  425 thí sinh
  Huyện Ninh Giang
 • 5
  419 thí sinh
  Huyện Tứ Kỳ
 • 6
  376 thí sinh
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
 • 7
  250 thí sinh
  Huyện Nam Sách
 • 8
  206 thí sinh
  Công an tỉnh Hải Dương
 • 9
  166 thí sinh
  Huyện Thanh Miện
 • 10
  97 thí sinh
  Tỉnh Đoàn Hải Dương
THAM GIA

THÍ SINH VỪA THAM GIA

 • 1
  Vũ Thị Bích Ngọc
  Đăng ký lúc 01:00:42 29/09/2022
 • 2
  bùi thu trang
  Đăng ký lúc 00:56:59 29/09/2022
 • 3
  Lương Quang khải
  Đăng ký lúc 00:26:23 29/09/2022
 • 4
  Vũ Thảo Linh
  Đăng ký lúc 00:19:57 29/09/2022
 • 5
  Bùi Thị Diệu Linh
  Đăng ký lúc 00:18:35 29/09/2022
 • 6
  Nguyễn Xuân Thành Đạt
  Đăng ký lúc 00:15:14 29/09/2022
 • 7
  Phạm Thu Phương
  Đăng ký lúc 00:13:49 29/09/2022
 • 8
  Nguyễn Trọng Dương
  Đăng ký lúc 23:53:19 28/09/2022
 • 9
  Phạm Việt Anh
  Đăng ký lúc 23:16:34 28/09/2022
 • 10
  Nguyễn Thị Quỳnh Chi
  Đăng ký lúc 23:15:48 28/09/2022