'

Thi tìm hiểu Pháp luật

THỐNG KÊ

 

2

Tổng số lượt tham gia

TOP TỔ CHỨC

ĐĂNG KÝ
 • 1
  1875 thí sinh
  Huyện Kim Thành
 • 2
  1488 thí sinh
  Thành phố Hải Dương
 • 3
  1081 thí sinh
  Huyện Tứ Kỳ
 • 4
  897 thí sinh
  Huyện Nam Sách
 • 5
  832 thí sinh
  Huyện Thanh Hà
 • 6
  796 thí sinh
  Huyện Ninh Giang
 • 7
  776 thí sinh
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
 • 8
  742 thí sinh
  Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 • 9
  438 thí sinh
  Công an tỉnh Hải Dương
 • 10
  265 thí sinh
  Thành phố Chí Linh
THAM GIA

THÍ SINH VỪA THAM GIA

 • 1
  Phan Thị Bích Lợi
  Đăng ký lúc 16:23:24 01/06/2023
 • 2
  Vũ Thị Khánh Phượng
  Đăng ký lúc 16:22:39 01/06/2023
 • 3
  Nguyễn Huy Nam
  Đăng ký lúc 16:20:11 01/06/2023
 • 4
  Đỗ Thị Thêu
  Đăng ký lúc 16:19:43 01/06/2023
 • 5
  Phạm Thị Thanh Mai
  Đăng ký lúc 16:15:26 01/06/2023
 • 6
  Hoàng Thị Hương
  Đăng ký lúc 16:14:36 01/06/2023
 • 7
  Nguyễn Thị Hiền
  Đăng ký lúc 16:12:36 01/06/2023
 • 8
  Phạm Thị Thúy Nghiêm
  Đăng ký lúc 16:11:13 01/06/2023
 • 9
  Vũ Ngọc Quang
  Đăng ký lúc 16:10:31 01/06/2023
 • 10
  Lê Hoàng Minh Phúc
  Đăng ký lúc 10:16:53 22/05/2023